Uroda i zdrowie - onkologia

Onkologia

uroda-zdrowie.org


onkologia-1.jpg" alt="onkologia-1" width="225" height="340" />Całe lecznictwo nowotworów jest zależne od wczesnego wykrycia. Rozpoznanie procesu we wczesnym okresie oraz podjęcie możliwie wczesnego leczenia daje rezultaty całkowitego wyleczenia. Jak dotąd w praktyce, wczesne uchwycenie nowotworów napotyka bardzo często na wielkie trudności. nowotwory, zwłaszcza narządów wewnętrznych, rozwijają się często przez pewien czas nieomal bezobjawowo.

Najważniejszymi sposobami leczenia nowotworów są:

1. Leczenie chirurgiczne, które jest najstarsza metodą leczenia wykorzystywaną w medycynie.
2. radioterapia - jest to metoda leczenia promieniowaniem jonizującym.
3. chemioterapia - jest nic innego tylko leczenie środkami chemicznymi. Przez wiele lat praktyk, doprowadziły do odpowiednich programów leczenia, w których skład wchodzą leki oraz optymalne dawki w leczeniu danego nowotworu.

Przypadki nieuleczalne wymagają szczególnej uwagi. Ponieważ w miarę rozwoju nowotworu cierpienia pacjenta nasilają się, nie oszczędza się środków uśmierzających ból. Stosuje się je zgodnie za zaleceniami lekarzy z umiarem, stopniowo zwiększając dawki.


Tematy: